V Zjazd

List do uczestników

Kędzierzyn – Koźle, czerwiec 2005 r.

(grafika)

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

Komitet Organizacyjny V Zjazdu Absolwentów – chcąc szerzej zareklamować organizowany zjazd – rozesłał listy informacyjne oraz formularze zgłoszenia do ok. 500 osób, w szczególności do mieszkających poza Kędzierzynem – Koźlem oraz za granicami. Otrzymaliśmy jednak bardzo wiele zwrotów. Jest to duży koszt, a fundusze Komitetu są nadzwyczaj skromne. Z jednej strony chcemy wydać atrakcyjną książkę i album multimedialny, z drugiej zaś – dbamy o to, by cena była niezbyt wysoka. Nie możemy więc wysłać ok. 8000 zawiadomień (kart zgłoszeń), bo prosty rachunek pokazuje, jakiego rzędu jest to wydatek. Apelujemy więc – pomóżcie!!! Zawiadamiajcie wzajemnie swoje koleżanki i kolegów. Karty zgłoszenia można kserować lub ściągnąć ze strony internetowej szkoły: www.liceumjedynka.internetdsl.pl Pozwoli to i zaoszczędzić niemałe fundusze i skierować wysiłki w bardziej potrzebne sfery organizacji. To, że ktoś nie otrzymał osobiście karty zgłoszenia nie znaczy, że nie będzie mile widzianym gościem!!! Proszę poinformować potencjalnych zainteresowanych, że sekretariat szkoły wyśle pocztą na podany telefonicznie czy przez znajomych adres kartę zgłoszenia, jeśli ktoś zainteresowany jest wyłącznie taką formą korespondencji.

Prace nad przygotowaniem V Zjazdu Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu  posuwają się planowo do przodu. Jak do tej pory jest bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem, co prawda – na razie słowne. W związku z tym Komitet Organizacyjny zmuszony jest wprowadzić pewne ograniczenie – o uczestnictwie w balu będzie decydowała kolejność  wpłat. Spodziewamy się, że większość odkłada moment wysłania deklaracji na ostatnie miesiące przed terminem, czyli na lipiec-wrzesień. Nie będzie to jednak gwarantowało uczestnictwa w balu. Optymalnym miesiącem dokonywania wpłat jest maj. Ponadto pozwoli to lepiej przygotować się organizacyjnie, jeśli w miarę wcześnie będziemy znali przybliżoną liczbę uczestników. Tym, którzy nie będą mogli uczestniczyć w balu, a dokonają wpłaty, Komitet zwróci pieniądze.

We wrześniu rozpoczniemy wysyłkę oficjalnych zaproszeń do wszystkich, którzy do końca sierpnia dokonają wpłat. Nie gwarantujemy wysyłki zaproszeń do tych osób, które wpłacą we wrześniu (co oczywiście nie wykluczy ich uczestnictwa!)

Przypominamy jednocześnie wcześniejszą prośbę o nadsyłanie wspomnień z okresu szkolnych lat. Mogą dotyczyć zdarzeń humorystycznych, klasy, przyjaciół, nauczycieli i w ogóle wszystkiego, co się w Waszym okresie nauki wydarzyło. Końcową datą nadsyłania jest 10 sierpnia; musimy zdążyć je przepisać do powstającej pamiątkowej książki. Będzie do niej dołączony wspomniany już album multimedialny – płyta CD ze zdjęciami od najstarszych do dziś. Część z nich znajdzie się również w książce. Jeśli ktoś ma w swoich zbiorach jakieś zdjęcia z tamtych lat – proszę je jakoś dostarczyć do szkoły. Po zeskanowaniu – zwrócimy! Mogą to być również negatywy – nawet będzie lepiej.

Na koniec wyjaśnienie związane z danymi osobowymi do książki „Kto jest kim”. W prośbie o kserokopie dyplomów nie chodzi nam o kopie dyplomów ukończenia szkół wyższych, lecz o kopie ważniejszych dyplomów, wyższych nagród czy tytułów. Dołączcie kartkę z danymi!

Dziękujemy!!!

 

Karta zgłoszenia

 

(strona tytułowa)

Karta zgłoszenia uczestnictwa

60 lat Liceum Ogólnokształcącego

(grafika)

 

Kędzierzyn – Koźle, 7-8-9 października 2005

 

Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego!

Możemy już podać bliższe szczegóły związane z naszym V Zjazdem. Przewidujemy, że program będzie przedstawiał się następująco:

piątek 7 października 2005

17-21 rejestracja uczestników, odbiór materiałów, identyfikatorów itp.,

sobota 8 października 2005

7-10 rejestracja uczestników, odbiór materiałów, identyfikatorów itp.,

8-9 uroczysta Msza św. w kościele parafialnym, przemarsz uczestników z pocztem sztandarowym przed szkołę,

10 odsłonięcie tablicy upamiętniającej zjazd, wspólne zdjęcie,

1015 przekazanie kluczy do szkoły,

1030 uroczyste rozpoczęcie obchodów,

1130 18 spotkania w klasach, kawiarenki. Na szkolnym stoisku będzie można kupić dodatkowe egzemplarze opracowania, koszulki I Liceum i inne pamiątki.

12-15 wstępnie planujemy poczęstunek (obiad) na terenie szkoły

1830  odjazd autobusów spod szkoły do hotelu Centralny,

19 BAL. Może uda się nam przygotować i rozprowadzić podczas jego trwania wydanie nadzwyczajne szkolnej gazetki „Cegła” oraz zdjęcia z przedpołudniowej części naszej uroczystości.

Całość imprezy (szkoła i bal) będzie filmowana i fotografowana przez akredytowane osoby; a w wyznaczonym miejscu będzie można składać zamówienia na film. Kopie do odbioru w szkole lub wysyłkowo (do uzgodnienia na miejscu).

niedziela 9 października 2005

9001600  Drzwi Otwarte Szkoły – sądzimy, iż wielu z nas będzie chciało spotkać się jeszcze ze sobą na terenie szkoły, dlatego w podanych godzinach będzie to możliwe.

Będzie czynne również stoisko i kawiarenki.

 

Prosimy również o przesłanie paru informacji o sobie. Wypełnienie ankiety na odwrotnej stronie Karty Zgłoszenie nie jest oczywiście obowiązkowe i nie jest zależne od uczestnictwa w Zjeździe! Chcielibyśmy jednak utworzyć swoistą księgę „Kto jest kim”, a podane informacje stanowiłyby dobry materiał do ewentualnej przyszłej publikacji nt. szkoły i jej absolwentów. Prosimy więc serdecznie o jej wypełnienie niezależnie od decyzji uczestnictwa.

Pod koniec lipca na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o organizacji Zjazdu.

strona internetowa:      www.liceumjedynka.internetdsl.pl

poczta e-mail:              lo1@ liceumjedynka.internetdsl.pl

tel / fax szkoły: 077 – 48234-74

V Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

Karta zgłoszenia uczestnictwa

 

Rok egzaminu maturalnego                klasa a b c d e f g h (właściwe wziąć w kółko)

Imię i nazwisko                                                          nazwisko panieńskie              

Wychowawca                         Pełnione funkcje w szkole                                                                                                                                     

Adres do korespondencji:                                                                            

                                                                                                                     

adres e-mail:                                                   tel.                                         

Wybieram następujące opcje: (proszę zakreślić znakiem X wybrane)

 

Element Zjazdu tak nie koszt
Część oficjalna – identyfikator, poczęstunek 20 zł
Część oficjalna – pamiątki (medal, książka i in.) 40 zł
nocleg w Hotelu Centralny 7/8 października 75 zł pokój 2 os., 100 zł pok. 1 os, + śniadanie (ceny zostały wynegocjowane)
8/9 października
nocleg w bursie (ul. Piastowska) 7/8 października pokoje 2,3 os. cena noclegu 20 zł
8/9 października
BAL w hotelu Centralny 100 zł
razem                         zł.

W przypadku noclegu w hotelu Centralny prosimy nie dokonywać wpłat! Komitet organizacyjny dokona jedynie rezerwacji miejsc, natomiast uczestnicy rozliczą się za noclegi indywidualnie. W razie wyboru bursy w Koźlu przy ulicy Piastowskiej należy wpłacić podaną kwotę. Nocleg w bursie nie obejmuje śniadania. Istnieje możliwość uzyskania rachunków na miejscu zakwaterowania.

Prosimy o załączenie kopii dowodu wpłaty, którą należy dokonać przelewem na konto V Zjazdu: Powiatowy Bank Spółdzielczy

w Kędzierzynie – Koźlu 73 88821032 2001 0026 6165 0001

Kartę zgłoszenia proszę odciąć i przesłać z kopią dowodu wpłaty na adres szkoły.

 podpis uczestnika                                                   (zbędny w przypadku poczty elektronicznej)

Ankieta osobowa. Będzie nam miło, jeśli do karty zgłoszenia dołączycie Państwo odpowiedzi na poniższe pytania. Jeśli numer pytania zostanie przekreślony znakiem X będzie to oznaczało, że podane informacje nie powinny być w jakiejkolwiek formie publikowane i mają pozostać do wyłącznej informacji redakcji. Można również nie podać odpowiedzi na takie pytanie.

 

1. Data i miejsce urodzenia.
2. Ukończone szkoły po maturze.
3. Zawód wyuczony i wykonywany (zajmowane stanowisko), przebieg kariery zawodowej.
4. Pełnione funkcje społeczne.
5. Publikacje, osiągnięcia, odznaczenia.
6. Informacje o rodzinie.
7. Prosimy również załączyć aktualną fotografię i w miarę możliwości – kopie posiadanych dyplomów, certyfikatów itp.

 

Byłoby miłe, jeśli na oddzielnej kartce (kartkach) znajdziemy garść wspomnień czy refleksji o czasach szkolnych do zamieszczenia ich w okolicznościowym wydawnictwie zjazdowym. Wspomnienia mogą być dowolne – mogą dotyczyć klasy, nauczycieli, szczególnych zdarzeń, przygód, wycieczek. Jednak redakcja zastrzega sobie prawo dokonania skrótów

Prosimy również o przekazanie do szkolnej sali tradycji różnych publikacji Państwa autorstwa. oraz różnych pamiątek z lat nauki.

Wyrażam zgodę na zamieszczenie powyższych danych (za wyjątkiem przekreślonych znakiem X) w wydawnictwie V Zjazdu Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu  zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883)

 

podpis

Uwaga! Przekreślone słowo „podpis” oznacza brak zgody na publikowanie,
a zebrane informacje mogą służyć jedynie do bezimiennej statystyki I LO.

V Zjazd Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego
im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie – Koźlu

 

Komitet Organizacyjny

 

Teodor Bek przewodniczący

Kruk Mieczysław plastyka

Marszewski Stefan księgowy

Mączyński Jakub sekretariat

Piotrowska Danuta sekretariat

Pokrywka Piotr protokolant

Zdeb Zbigniew bal

Kwiatkowska Anna

Targosz Małgorzata

Więcek Ryszard

Duszel Grzegorz

Zarzycka Zyta

Mazur Andrzej

Sula Mariola

 

 

List dyrektora szkoły po V Zjeździe

Droga Młodzieży!

Chciałbym w imieniu wszystkich absolwentów szkoły bardzo gorąco podziękować wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie uroczystych obchodów V Zjazdu Absolwentów z okazji 60. rocznicy utworzenia naszej szkoły. Jako dyrektor i absolwent miałem szczególne powody do dumy – usłyszałem wiele komplementów pod Waszym adresem.

Chciałbym jednak podziękować osobiście. Dlatego zapraszam wszystkich zaangażowanych w prace do auli w dniu dzisiejszym na początku trzeciej lekcji. Proszę więc o przybycie wymienione niżej osoby.

Zaangażowani:

1a

 1. Lerch Bartek
 2. Szary Piotr
 3. Wierzbicki Mateusz
 4. Cyroń Patryk

1b

 1. Żelichowska Joanna
 2. Kołakowska
 3. Błacik
 4. Ślusarczyk
 5. Smykała
 6. Hajduk

1e

 1. Wolny Katarzyna
 2. Kremer
 3. Ksienżyk
 4. Olbrich
 5. Gilgacz
 6. Sławińska
 7. Baran

 

1f

 1. Chiossi Tomasz
 2. Księski Tomasz
 3. Jankowski A.
 4. Chloupek J.
 5. Sławska N.
 6. Mazur B.
 7. Giermek K.
 8. Wiśniewska E.

1g

 1. Wikusz Katarzyna
 2. Drewienkowska Ewelina
 3. Sikora Bartłomiej
 4. Biały Sylwia
 5. Kordek Paweł
 6. Biernacka Patrycja
 7. Gajewski Mateusz
 8. Szmidt Zuzanna
 9. Batorski Adam
 10. Piróg Małgorzata
 11. Kędzior Ewelina
 12. Lipnicki Adam

1d

 1. Chećko Ewa
 2. Goły Beata
 3. Kruszewska Natalia
 4. Kuczyńska Ewelina
 5. Basztabin Katarzyna
 6. Chojnowska Karolina
 7. Sałacka Diana
 8. Mermer
 9. Sitnik
 10. Lasota
 11. Siudzińska
 12. Ziemnicka

1c

 1. Podgórska Magda
 2. Łabuś Anna
 3. Rajtar Marta
 4. Kowaczek Monika
 5. Zając Anna
 6. Cywińska Magda
 7. Ball Justyna
 8. Osiecka Izabela
 9. Sikorzyńska Małgorzata
 10. Kirchniawy Magdalena

 

 

2a

 1. Majdanik Julian
 2. Drabek
 3. Dera
 4. Nowak
 5. Ogonowska
 6. Gałązka Mariusz

2b

 1. Wrona Aleksandra

2d

 1. Rybarczyk Agnieszka
 2. Majchrowicz Alicja
 3. Wilkowski Mateusz
 4. Kosz Marcel
 5. Kowal Paweł
 6. Szejnach Jakub
 7. Traczyk Aneta
 8. Schat Katarzyna
 9. Wiśniewski Marcin
 10. Kubiec Wiktoria
 11. Sikora Kamila
 12. Schatt Katarzyna

2c

 1. Griner Izabela
 2. Gorzawska Agnieszka
 3. Kusz katarzyna
 4. Matuszek Joanna
 5. Kłonowska Justyna
 6. Puzio Dorota
 7. Majocha Magda
 8. Mordarska Marta
 9. Trynda Justyna
 10. Urbanik Dominika
 11. Łotarewicz Barbara

2e

 1. Bojeczko Anna
 2. Kozińska Katarzyna
 3. Cichocka Justyna
 4. Ignas Anna
 5. Jarus Agnieszka

2g

 1. Drążek Przemysław
 2. Kiełbaska Marek
 3. Gerus A.
 4. Musiał S.
 5. Strykowska K.
 6. Pająk E.
 7. Nowak M.
 8. Nowak K.

3a

 1. Gudejko Aleksandra
 2. Sochor Joanna
 3. Wąsik Robert
 4. Wąsik Łukasz
 5. Larysz Paweł
 6. Lindner Klaudia
 7. Szpakowska Alicja
 8. Kampa Marek
 9. Palka Igor
 10. Rutkowska Barbara
 11. Szary Leszek
 12. Lindner Klaudia
 13. Chudomięt Kamil

 

3g

 1. Jasiulek Małgorzata

 

3d

 1. Wojcieszko Karolina
 2. Kurantowicz Joanna
 3. Ornatowska Karolina
 4. Wołkowiecki Sebastian

3c

 1. Księski Łukasz
 2. Czarnopolska Izabela
 3. Dyba Małgorzata
 4. Jureczek Małgorzata
 5. Pietroń Karolina
 6. Nurzyński Michał
 7. Bzdak Adam
 8. Kowalczyk Adam
 9. Kubiec Szymon
 10. Borek Ewa
 11. Dziekan Natalia
 12. Borgijasz Marta
 13. Zdon Katarzyna
 14. Klaus Karolina
 15. Cincio Alina
 16. Stanula Joanna
 17. Kaławaj Katarzyna
 18. Sebesta Karolina
 19. Griegel Paulina
 20. Depta Natalia

3e

 1. Sula Paweł
 2. Bownik Mateusz
 3. Wasiak
 4. Olbrych
 5. Soboń

3b

 1. Mencler
 2. Wiesiołek

3d

 1. Giermek Barbara

Lista Uczestników Balu

 1. -Ghoul Renata
 2. Aniserowicz rocznik 90
 3. Antonik Sławomir
 4. Apostel Bernard
 5. Auer Adolf
 6. Bagińska Anna
 7. Balanga Apostel Małgorzata
 8. Balicka Krystyna
 9. Baran Magdalena
 10. Baran Marta
 11. Bargieł Anna
 12. Bąkowski Andrzej
 13. Bek Teodor
 14. Ben Rhaiem Katarzyna
 15. Bieńkowska Ewa
 16. Bogaczek Krystian
 17. Bojdak Lucjan
 18. Bomba Barbara
 19. Bomba Marek
 20. Bożejko Jolanta
 21. Brauhoff Mariola
 22. Budziony Iwona
 23. Burdzy-Skibińska Zofia
 24. Capi Jerzy
 25. Cebula Joanna
 26. Cekiera-Lubieniecka Katarzyna
 27. Chlubek Jan
 28. Chmielewski Jarosław
 29. Chojnacka Joanna
 30. Cholewa Andrzej
 31. Chyłek Jolanta
 32. Czajkowska Danuta
 33. Czyż Czesław
 34. Delewicz Maria
 35. Dera Małgorzata
 36. Derkacz Arkadiusz
 37. Domurat Elżbieta
 38. Dudzińska Aleksandra
 39. Durczak Marek
 40. Durkacz Dariusz
 41. Durkacz Marek
 42. Duszel Grzegorz
 43. Duszel Małgorzata
 44. Duszewska Renata
 45. Duszewski Robert
 46. Eckarth Elżbieta
 47. Fabjański Zdzisław
 48. Fąferek-Pekowska Małgorzata
 49. Ficoń Eliza
 50. Filusz Fryderyk
 51. Fordońska Wanda
 52. Frąckiewicz Leszek
 53. Friedrich Helena
 54. Furgał Mariusz
 55. Gajos Barbara
 56. Gajos Elżbieta
 57. Gawlik Anna
 58. Gądek Adam
 59. Gliński Henryk
 60. Głuszek Jan
 61. Golasowski Zbigniew
 62. Gorywoda Irena
 63. Graczyk Ewa
 64. Gruszka Jarosław
 65. Gruszka-Bury Alicja
 66. Gruszka-Knapiak Bogusława
 67. Grzesik Dorota
 68. Hanke Elżbieta
 69. Herba Aleksandra
 70. Hofer Gabriela
 71. Höfer Gabriela
 72. Hupa Halina
 73. Iwat Marzena
 74. Jabłońska Danuta
 75. Jacek Joanna
 76. Jacek Marek
 77. Janik Krystyna
 78. Jauernik Richard + osoba Tow
 79. Jemilianowicz Estera
 80. Jędrzejas Grażyna
 81. Joszko Alfred
 82. Joszko Maria
 83. Jóźwin Jerzy
 84. Jung Elżbieta
 85. Juźwin Jerzy
 86. Jużyca Danuta
 87. Jużyca Krzysztof
 88. Kalisz Marek
 89. Kamiński Wojciech
 90. Kampa Eva
 91. Karkosch Lidia
 92. Kasperska Aleksandra
 93. Kasprzak-Sgraja Aleksandra
 94. Kesseler Barbara
 95. Kijas Bożena
 96. Klajnowska Ewelina
 97. Klon Jarosław
 98. Klucznik Andrzej
 99. Knyszewski Rafał
 100. Kochanek Andrzej
 101. Kochoń Józef
 102. Kocyba Helga
 103. Kolasa Józef
 104. Kolasa Urszula
 105. Kołomyjska Gabriela
 106. Kołtało Grzegorz
 107. Komarnicka Joanna
 108. Komenda Aleksandra
 109. Komosa Stefania
 110. Konieczny Bogusława
 111. Konowaluk Barbara
 112. Kopacz Andrzej
 113. Korpul Grażyna
 114. Kosmal Krzysztof
 115. Kotrych Bożena
 116. Kotrys-Głębocka
 117. Kotzulla Rudolf
 118. Kowalczyk Jarosław
 119. Kowalczyk Monika
 120. Kowalska Aleksandra
 121. Kozak Iwo
 122. Krasny Anida
 123. Krokos Jadwiga
 124. Król Alicja
 125. Kruk Mieczysław
 126. Kryś Arkadiusz
 127. Krzywon Koryna
 128. Księżarek Marzanna
 129. Kubina Ewa
 130. Kulesza Anna
 131. Kut Aleksandra
 132. Kwaśnicki Tadeusz
 133. Kwiatkowska Anna
 134. Lamber Marek
 135. Lech Małgorzata
 136. Lipczyk Stanisław
 137. Lipnicki Albert
 138. Lipowski Witold
 139. Littman Zygfryd
 140. Łoś Dariusz
 141. Machalewska Gabriela
 142. Makowiecka Halina
 143. Makowiecki Jerzy
 144. Malajka-Kamińska Iwona
 145. Manka Lidia
 146. Mańka Lidia
 147. Markuljak Bibianna
 148. Matus Barbara
 149. Matusewicz-Czarnik Henryk
 150. Matusiewicz Krzysztof
 151. Mazur Andrzej
 152. Mazur Elżbieta
 153. Mazur Małgorzata
 154. Michalewska Gabriela
 155. Mikolasch Eleonore
 156. Miraszewska Bożena
 157. Molenda Iwona
 158. Morańska Brygida
 159. Morawiec Bernard
 160. Morschhäuser Krystyna
 161. Moryl Krzysztof +osoba tow
 162. Moser Halina
 163. Mrowiec Bogusław
 164. Mrozek Elżbieta
 165. Musioł Krzysztof
 166. Nadobna Grażyna
 167. Niebert Günter
 168. Niedziałkowska Taida
 169. Nierychło Michał
 170. Niewodowska-Furowicz Helena
 171. Noakowski Paweł
 172. Nowak Jarosław
 173. Nowak Monika
 174. Nowakowski Ursula
 175. Ogińska Elżbieta
 176. Oronowicz Jadwiga
 177. Ortner Irene
 178. Osiecka Anna
 179. Owsiński Paweł
 180. Pacek Ewa
 181. Pacułt Grzegorz
 182. Pająk Henryk
 183. Pawłucka Violetta
 184. Perejma Bożena
 185. Petryczewska Irena
 186. Pfarr Daniel
 187. Pfarr Magdalena
 188. Pietroń Beata
 189. Pietroń Elżbieta
 190. Pietrzyk Jarosław
 191. Piontek Arkadiusz
 192. Pisz Joanna
 193. Polinowski Tomasz
 194. Pozywio Urszula
 195. Przybyła Gabriela
 196. Przybyła Stanisława
 197. Pułka Wacław
 198. Pytlik Patrycja
 199. Rajna Danuta
 200. Rajtar Alicja
 201. Rajtar Piotr
 202. Rak Dorota
 203. Reichel Josef
 204. Reisch Anelise
 205. Reisch Joachim
 206. Reiter Tomasz
 207. Rogala Barbara
 208. Rogala Ewa
 209. Rychel Barbara
 210. Saczko – Bomba Barbara
 211. Saska Joanna
 212. Sąsiadek Małgorzata
 213. Scheithauer Klemens
 214. Semak Marzena
 215. Sietczyński Adam
 216. Sikora Czesław
 217. Sikora Grażyna
 218. Sikora Janusz
 219. Siodlaczek Jerzy
 220. Skowron Grzegorz
 221. Słupczyńska Barbara
 222. Smętek Przemysław
 223. Sowiński Dariusz
 224. Sozańska-Kut Aleksandra
 225. Srokowski Romuald
 226. Stadnicki Krzysztof
 227. Stanik Witold
 228. Stanisz Adriana
 229. Staszyńska Anna
 230. Stefaniak Winicjusz
 231. Stelmach Jerzy
 232. Stelmach Jerzy
 233. Stelmachowicz Krystyna
 234. Stoszek Beata
 235. Stoszek Krzysztof
 236. Strasser Zofia
 237. Strączek Bartłomiej
 238. Struzina Małgorzata
 239. Strzelczyk
 240. Strzelecka Joanna
 241. Sula Mariola
 242. Suliga Irena
 243. Syanda Anna
 244. Szargut Bolesław
 245. Szargut Leopold
 246. Szary Edyta
 247. Szary Jan
 248. Szczerek Mirosław
 249. Szczyrba Dorota
 250. Szewczulak Krystyna
 251. Szewczyk Grażyna
 252. Szlachetko-Reiter Dorota
 253. Szlezak Agata
 254. Szlezak Rafał
 255. Szurgacz Helena
 256. Szurgacz Herbert
 257. Szykuła Elżbieta
 258. Szymczewski Czesław
 259. Szymura Małgorzata
 260. Ślęzak Bogusława
 261. Świder Grażyna
 262. Targosz Roman
 263. Tkocz Artur
 264. Tobijańska Teresa
 265. Tomaszewicz Agata
 266. Tomaszewska Jolanta
 267. Tomaszycki Karina
 268. Tračka Edyta
 269. Trajdos Urszula
 270. Turek Mariola
 271. Turowska Jolanta
 272. Twardowska Małgorzata
 273. Twardzik Alfred
 274. Walla Inga
 275. Wandzioch Anna
 276. Wantuła Agnieszka
 277. Wantuła Bolesław
 278. Wantuła Halina
 279. Wawrzak Krystyna
 280. Wawrzykiewicz Jolanta
 281. Wawrzynowicz Jacek
 282. Wawrzynowicz-Szlezal Magdalena
 283. Weinkiper Krystyna
 284. Werbowski Teodor
 285. Werner Monika
 286. Wiercińska Barbara
 287. Wierzbicka Beata
 288. Wiewiór Waldemar
 289. Więcek Urszula
 290. Wiktor Jerzy
 291. Wiktor Marek
 292. Wiktor Włodzimierz S.
 293. Wodniak Ireneusz
 294. Wojtas Jadwiga
 295. Wojtuś Janusz
 296. Wójtowicz Aleksandra
 297. Zowade Andrzej
 298. Zowade Janusz
 299. Zowade Janusz Tomasz
 300. Zydlewicz Marzanna
 301. Żukowska Wioletta
 302. Żydzik Agata
 303. Żywina Wioletta
 304. Żukowska Wioletta

 

 

 

Lista  Gości-Uczestników Balu

 

 1. Dziadkowiec Jan
 2. Fransen Hans
 3. Komosa Tadeusz
 4. Majchrzak Adam
 5. Majchrzak Zenobia
 6. Marczyński Rudolf
 7. Marmaj Ewa
 8. Jary Janina
 9. Ogonowska-Bartnik Małgorzata
 10. Olearczyk Iwona
 11. Otrębowicz Janina
 12. Pacławski Jan
 13. Pokrywka Piotr
 14. Pustelnik Krystyna
 15. Romanowicz Magdalena
 16. Smogór Krystyna
 17. Stelmach Grażyna
 18. Szargut Iwona
 19. Śmigielski Stanisław
 20. Targosz Małgorzata
 21. Turowska Małgorzata
 22. Urych Joanna
 23. Urych Zbigniew
 24. Więcek Ryszard

 

 

 

 

Echa V Zjazdu

I tak minęły obchody 60. rocznicy naszej szkoły. Było nas ogółem ok. 850 osób, w tym 99 zaproszonych gości. Siedmiu najstarszych uczestników zdawało maturę w latach 40., a rozpoczynało naukę w naszej szkole jeszcze przed wojną. Najliczniej były reprezentowane roczniki: ‘76 – 20, ‘87 – 20, ‘96 – 20, ‘82 – 21, ‘90 – 21, ‘50 – 22, ‘95 – 22, ‘93 – 26, ‘75 – 28, ‘80 – 32, 159 osób, które zgłosiły się w ostatnich dniach, nie podały roku matury. Tak więc statystyka nie jest do końca wiarygodna.

Ze wszystkich głosów, które do nas docierają wnioskujemy, że uroczystość spotkała się z ciepłym przyjęciem. To cieszy – taka jest bowiem nagroda dla Komitetu Organizacyjnego za wiele miesięcy przygotowań. To zadowolenie uczestników spotkania jest miernikiem skuteczności naszej pracy. O powodzeniu V Zjazdu świadczy też fakt popularności spotkań w niedzielę; o ile podczas poprzednich zjazdów szkołę wizytowały pojedyncze osoby (głównie starsze), o tyle 9 października można mówić o tłumach odwiedzających.

Były oczywiście również głosy krytyczne – na szczęście dotyczyły drobiazgów organizacyjnych. Wszystkie uwagi zostały skrupulatnie zanotowane dla potomnych, którzy będą organizowali VI Zjazd. W opinii większości powinien się odbyć za 5 lat!

Na zakończenie prośba do osób, które zgłosiły się na V Zjazd w ostatnich 2. dniach. Proszę przesłać do szkoły aktualne adresy, aby w przyszłości można było przesłać informację o kolejnym spotkaniu! Czekamy również na opinie i uwagi przesłane w formie pisemnej lub elektronicznej.