Wspomnienia

Tu publikuję wydane wcześniej w opracowaniach zjazdowych wspomnienia naszych nauczycieli, koleżanek i kolegów. Apeluję do tych, którzy od dłuższego czasu zamierzają coś stworzyć – stwórzcie wreszcie! To nie jest tak,  że musi przyjść jakieś szczególne natchnienie. Wystarczy usiąść i zacząć pisać cokolwiek. Treść sama zacznie się przelewać na papier. A, że trochę poprawek i skreśleń…..

Zacznijcie! Zbliża się pora VII Zjazdu.

Wspomnienia nauczycieli                               Wspomnienia absolwentów