VII Zjazd

Wraca temat VII Zjazdu Absolwentów Coraz więcej z Was pyta o termin. Jak wiecie, dwie próby były nieudane (pandemia i wojna).Ostatnio rozmawiałem z dyr. I LO i jednocześnie Prezesem SAiP, mgr Małgorzatą Targosz, która była zdania, że najlepszym terminem byłaby "okrągła" rocznica - 70. lecie istnienia naszego LO. Wypadłaby w…

VII Zjazd

Niestety.... W ostatnich dniach (kwiecień 2022 r) Komitet Organizacyjny VII Zjazdu podjął decyzję o odwołaniu organizacji imprezy w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Od dwóch lat z okładem okoliczności nie sprzyjają nam, organizatorom i oczekującym na spotkania absolwentom. Wcześniej odwołaliśmy obchody 75. rocznicy powstania I Liceum w Koźlu z…