prof. Stanisława Misiewicz

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 i Liceum Ogólnokształcącego, mgr Stanisława Misiewicz. Pani profesor była wychowawczynią wielu pokoleń uczniów obu szkół. Uczyła wychowania technicznego; była twórczynią pracowni gospodarstwa domowego i uniwersalnej, po redukcji gabinetów technicznych utworzonych w latach '60 przez dyrektora Antoniego Cieciurę. Uroczystości pogrzebowe…

Projekt „Help UA Kids”

W ramach pozyskanych grantów ze zbiórek publicznych na portalu „zrzutka.pl” – Projekt „Help UA Kids” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu wspiera materialnie, psychologicznie i edukacyjnie dzieci ukraińskojęzyczne z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W ramach pomocy zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i akcesoria piśmiennicze. Zrealizowano także wakacyjny…

Mamy nowe władze

Na ostatnim Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 marca 2021 r. zostały wybrane nowe władze. Obecny Zarząd reprezentują: 1. Targosz Małgorzata – Prezes 2. Stelmach Grażyna – Zastępca Prezesa 3. Mączyński Jakub – Zastępca Prezesa 4. Szumlakowska-Reiter Zofia – skarbnik 5. Wawrzak Krystyna – sekretarz 6. Betlej Ewa – członek Zarządu…

Żegnamy Panią Profesor

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarła emerytowana Pani Profesor Janina Otrębowicz. Pogrzeb odbędzie się w Oleśnie Śląskim 23 lipca (wtorek) 2019 o godz. 11:00 Dyrekcja, Nauczyciele, Absolwenci, Przyjaciele   Janina Otrębowicz ur. 16.06.1940 Horożanka pow. Podhajce, woj. Tarnopolskie. Nauczany przedmiot: historia, język łaciński  W I LO: 1963 – 1994. Pełnione funkcje w szkole:…