VII Zjazd

Wraca temat VII Zjazdu Absolwentów Coraz więcej z Was pyta o termin. Jak wiecie, dwie próby były nieudane (pandemia i wojna).Ostatnio rozmawiałem z dyr. I LO i jednocześnie Prezesem SAiP, mgr Małgorzatą Targosz, która była zdania, że najlepszym terminem byłaby "okrągła" rocznica - 70. lecie istnienia naszego LO. Wypadłaby w…