Projekt „Help UA Kids”

W ramach pozyskanych grantów ze zbiórek publicznych na portalu „zrzutka.pl” – Projekt „Help UA Kids” Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Kędzierzynie-Koźlu wspiera materialnie, psychologicznie i edukacyjnie dzieci ukraińskojęzyczne z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. W ramach pomocy zakupiono pomoce dydaktyczne, podręczniki i akcesoria piśmiennicze. Zrealizowano także wakacyjny…